info@animapet.si tel: 00386 (1) 5009 672   |   fax: 00386 (1) 5009 673

Aktualne novice

FB Nagradna igra Monge Cat Adult 400g - GDPR
18.07.2023

Obišči naš Facebook profil Monge Slovenija in sodeluj v nagradni igri za muce!
Naš FB profil najdeš na: Monge Slovenija

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri – Monge Monoprotein
1. Organizator nagradnega natečaja
Organizator nagradnega natečaja "Nagradna igra – Monge Cat Adult 400g " (v nadaljevanju »nagradni natečaj«) je družba Animapet d.o.o., Rocenska ulica 31, 1211 Ljubljana-Šmartno, ID za DDV SI93003749 (v nadaljevanju »Animapet d.o.o.« oz. »organizator«). 
2. Namen nagradnega natečaja
Namen nagradnega natečaja je promocija blagovne znamke mačje hrane Monge Natural Superpremium, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja na področju Republike Slovenije. 
3. Trajanje nagradnega natečaja
Nagradni natečaj traja od dne 18.07.2023 do dne 23.7.2023 do 23.59 ure na družabnem omrežju Facebook. Dne 24.07.2023 bomo med vsemi, ki bodo izpolnili v objavi vse zahtevane naloge, izžrebali tri (3) nagrajence ali nagrajenke, ki bodo prejeli nagrado.
4. Sodelovanje v nagradnem natečaju
S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. 
V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Nakup pri družbi Anima pet d.o.o. ni pogoj za sodelovanje. V nagradnem natečaju ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradnega natečaja oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunaj zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradnega natečaja izključeni s strani organizatorja. 

5. Preklic sodelovanja v nagradnem natečaju
Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradnega natečaja prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov lana.premk@animapet.si . V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradnem natečaju, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov. 

6. Potek nagradnega natečaja
V nagradnem natečaju udeleženec sodeluje tako, da v skladu s temi pravili pod objavo nagradnega natečaja na Facebook strani Monge Slovenija opravi v objavi zahtevano nalogo ( v komentar pod objavo prilepi slikico svojega ljubljenčka in deli objavo). S tem ko udeleženec prilepi fotografijo in/ali komentira objavo, se strinja s pogoji te nagradne igre. Večkratno sodelovanje se bo štelo samo kot enkratno sodelovanje. 

7. Izbor nagrajencev
Predstavnik organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradnem natečaju sodelovali v skladu s temi pravili, po zaključku nagradnega natečaja dne 23.07.2023 izžrebal tri nagrajence ali nagrajenke. Izbrani nagrajenci oziroma nagrajenke bodo javno objavljeni na Facebook strani Monge Slovenija. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani predstavnika organizatorja in izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa. 

8. Nagrade
Organizator bo v nagradnem natečaju podelil 3 vrečke briketirane hrane za mačke Monge Adult Cat 400g v vrednosti 3,94 eur na vrečko. Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe. Vsak posameznik lahko prejme le eno nagrado.

9. Obveščanje in prevzem nagrad
Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku sedmih (7) delovnih dni po zaključku nagradnega natečaja z objavo organizatorja na družabnem omrežju Facebook pod objavo nagradnega natečaja s pozivom nagrajencu, naj na elektronski naslov lana.premk@animapet.si ali preko Facebook Messengerja na strani Monge Slovenija pošljejo sporočilo s svojim kontaktom (ime, priimek, naslov), da jim bo organizator lahko nagrade poslala po pošti. V primeru, da se nagrajenec v roku sedmih (7) delovnih dni od objave nagrajencev organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradnem natečaju in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu podatkov, navedenih v 1. odstavku tega člena, bo organizator nagrajenca obvestil o načinu prevzema nagrade. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter uporabniškega imena na Facebooku. 

10. Obdavčitev nagrad
Nagrade v tem nagradnem natečaju niso predmet obdavčitve. 

11. Varovanje osebnih podatkov
Nagradni natečaj ni na nikakršen način povezan, sponzoriran, podprt ali organiziran s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za udeležbo v nagradnem natečaju, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradnega natečaja je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradnim natečajem se obrnite na elektronski naslov lana.premk@animapet.si 
Sodelujoči v nagradnem natečaju organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnem natečaju dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene: - izvedbe nagradnega natečaja skladno s temi splošnimi pogoji; - obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji; - objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji; - podelitve nagrad. Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljalec bo elektronske naslove trajno izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradnega natečaja. Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira odgovorno osebo organizatorja na info@animapet.si .

12. Odgovornost
Sodelujoči sodelujejo v nagradnem natečaju na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali kot posledico koriščenja nagrade. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije). Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradnega natečaja iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradnem natečaju sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradnega natečaja, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem mora obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

13. Izključitev iz nagradnega natečaja
V primeru kršitve navedenih pravil nagradnega natečaja si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradnega natečaja brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradnem natečaju uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradnega natečaja, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi natečaji. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradnega natečaja, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade. 

14. Reševanje sporov
Vse pritožbe v zvezi z nagradnim natečajem rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s tem nagradnim natečajem, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

15. Končne določbe
S podajo privolitve k sodelovanju v nagradnem natečaju udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradnega natečaja, ki so objavljeni na Facebook strani ''Monge Slovenija'' in v opisu profila na Facebook Monge Slovenija. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradnega natečaja. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na Facebook strani ''Monge Slovenija''. 

V Ljubljani, dne 18.7.2023


Spletna stran uporablja piškotke. Stopnjo zasebnosti lahko po želji spremenite. - podrobnosti
© 2020 Anima Pet d.o.o., Vse pravice pridržane